ADS

Tướng Lữ Bố - Vô địch chiến thần

Tướng Lữ Bố Liên Quân Mobile

Trong Liên Quân Mobile, tướng Lữ Bố có thể liên tục đảo đường và thiết lập giao tranh. Lữ Bố luôn là mũi tên tiên phong trong mọi pha giao tranh tổng.

Tướng Lữ Bố là một vị tướng có khả năng hồi phục mạnh. Nên khi sử dụng Chiến thần, hãy tấn công bất cứ thứ gì trước mặt để được hồi phục

{tocify} $title = {Xem nhanh}

Thông tin về tướng Lữ Bố

Bộ kỹ năng của tướng Lữ Bố

Cách lên đồ cho Lữ Bố

Hướng dẫn chơi tướng Lữ Bố